نمایندگی شیراز

شیراز، خیابان رحمت اباد قصردشت، رو به روی کوچه 37، پشت ایستگاه اتوبوس، فروشگاه زنبور مهربان

نمایندگی بندرعباس

بندرعباس، شرکت زرین عسل دنا.
تلفن: 0763.33620342 _  09179569603.

نمایندگی تهران

تهران، شهرقدس، بلوار انقلاب، خیابان مصلی، خیابان نبوی جنوبی، پلاک 5، مجتمع کارگاهی برادران میری.